X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 

من توصیه مى کنم که پدر و مادرها میدان بدهند تا فرزندانشان با آنها بحث کنند؛ پدر و مادرها هم به خواست فرزندان و استدلالهاى آنها احترام بگذارند؛ اگر دیدند استدلالى دارند که آن استدلال قابل قبول است ، از آنها بپذیرند.

مقام معظم رهبری ۱۳/۱۱/۷۷

بحث سالم فرزندان با پدر و مادر باعث می‌شود فرزندان:

۱- قدرت بحث و دفاع از (عقاید) خویش را به دست بیاورند.

۲- از اینکه پدر و مادر به حقوق ایشان واقف هستند و آن را رعایت می‌کنند، مطمئن شوند.

۳- احترام به حق و پذیرش آن را از والدین خویش بیاموزند.

و در عین حال کمک می‌کند والدین:

۱- مراقب باشند رفتار یا تصمیم‌گیری اشتباهی نداشته باشند.

۲- فرصت گفتگوی مستقیم برای موضوعات مختلف با فرزندان را به راحتی در اختیار داشته باشند.

۳- استدلال را بیشتر در زندگی خویش دخیل کنند و حتی تصمیم‌های درست را بیشتر بر اساس فکر بگیرند تا احساس.

البته مشخص است که همه این‌ها در صورتی است که پدر و مادر خود را موظف به رعایت حقوق دیگران (از جمله فرزندان) بدانند