X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سلام.

برای اینکه پسرم را نسبت به بعضی رفتارها حساس کنم، برایش داستان تعریف می کنم. کاری که شاید هر کدام از شما هم انجام داده باشید. اما برای افزایش اثر داستان، یک میکروفن 3000 تومانی خریده ام و صدای خودم و او را که بعضی جاها نقشی را در داستان ایفا کرده ضبط می کنم.

هر روز خودش با اشتیاق داستان های ضبط شده را می آورد و بارها گوش می کند و به این ترتیب با تکرار آن، پیام داستان بیشتر در وجودش می نشیند.

برای رفع ترسش از سوسک! با همین روش وارد شدیم و شعری درباره سوسک خواندیم و آنقدر گوش کرد که دیگر آن ترس قبلی درونش نیست...